Tjänster

Pålitliga lösningar efter dina behov

Vi kan företagsekonomi; bokföring, moms, fakturering och inbetalning, bokslut, årsredovisningar och budgetarbete precis som löpande administration. Vi sköter det åt dig så att du kan ägna dig åt sådant i din verksamhet som du tycker är roligare.

Vi har helhetssyn och kompetens för att ta hand om din företagsekonomi på bästa sätt. Vi har många års erfarenhet av att sköta företags ekonomi, och agerar gärna ett stöd så att du som företagare använder din verksamhets resurser på bästa sätt och uppnår dina mål. Lägg ut delar eller hela din företagsekonomi på oss.

Vi tror på individualism. Det ett företag behöver är inte samma som ett annat företag. En verksamhets förutsättningar varierar, precis som behoven kan skifta över tid. Företagsekonomi har tydliga regler och vad som ska redovisas är styrt, men sättet att göra det och att avlasta dig kan variera. Vi vill vara säkra på att leverera den bästa lösningen för dig.
 Kontakta oss